Osalustasus sisaldub juhendaja tasu, toimumispaiga ruumide kasutus, kõik treeninguks vajalikud abivahendid ning võimalus kasutada riietus- ja duširuume.

Igal kursusel on professionaalne põhijuhendaja. Kursustel võib toimuda ka asendusi, üksiku kursuse ärajäämise korral tehakse toimumiskord hiljem järele ehk kokku toimub välja kuulutatud arv kordi.

Tantsukeskusel on õigus kursust mitte avada piisava registreerijate arvu puudumise korral – sellisel juhul tagastatakse osalustasu, suunatakse see mõne teise treeningu osalustasuks või jääb ettemaksuks tulevikuks.

Kui osalejal ei ole võimalik ühekordselt kursusel osaleda, siis eelneval teavitamisel aadressile info@tartutants.ee on võimalik kursusel osalemise võimalus anda ühel korral edasi kolmandatele isikutele.

Kursuse mittesobivuse korral tagastatakse 75% kursuse kogumaksumusest, kui soovist loobuda on teavitatud 24h jooksul pärast esimest kursuse toimumiskorda. Hilisemal loobumisel ei ole võimalik osalustasu tagastada.

Kui osalejal pole võimalik osaleda üle 50% toimumiskordadest tervislikel põhjustel, jääb tervisetõendi esitamisel 50% osalustasust ettemaksuks edaspidistele treeningutele. Osalustasu sellisel juhul ei tagastata.