Oluline info treeningus osalejale!

MTÜ Tartu Tantsukool sõlmib kõigi tantsukooli treeningutes osalejatega õppelepingud. Lepingu sõlmimise olulisemad tingimused ja tähtajad:

  • Palume lepingut mitte täita enne, kui olete saanud kinnituse, et olete treeningusse vastu võetud
  • Palume kõigil leping täita hiljemalt kolme päeva jooksul pärast esimest treeningut
  • Liitumisel lisandub esimesele kuutasule liitumistasu/aastamaks 15€, milles sisalduvad administratiivsed kulud
  • Kõik Tartu linna sisse kirjutatud 7-19aastased osalejad peavad kinnitama enda treeningutes osalemise Tartu linna infosüsteemis  aadressil http://tartu.ee/kotoetused/kinnitus hiljemalt 20. oktoobriks. Kinnitamine avatakse 1. oktoobril
  • Lepingut on võimalik lõpetada teatades treeningust loobumisest 14 päeva enne järgmise kalendrikuu algust aadressile info@tartutants.ee

Palun tutvu enne andmete sisestamist ka hinnakirjaga.