Tähtvere Tantsukeskusel on eesmärk lisaks harrastajatele pakkuma hakata ka laiemapõhjalist tantsuharidust neile, kes on tublid ja kohusetundlikud ning kel on soov ja huvi tantsimisega rohkem tegeleda. Kõikidel gruppidel on treeningud kolm korda nädalas ning eesmärgiks pakkuda tantsijatele mitmekülgseid treeninguid, põnevaid esinemis- ja võistluskogemusi.

Selleks on loodud kolm gruppi erinevatele vanuseastmetele:

 [intlink id=”6907″ type=”post”]TANTSUKLASS 4-6 klassile[/intlink]

Kõige noorematele – 10-14 aastastele on loodud [intlink id=”6907″ type=”post”]tantsuklass,[/intlink] kus lisaks põnevatele koreograafiatele õpitakse ka tantsutehnikat, tutvutakse erinevate stiilidega ja antakse hea üldfüüsiline baas tantsijale.

NB! Esmaspäeval, 19. septembril kell 16.00 toimuvad tantsuklassi lisa-katsed vabadele kohtadele.

[intlink id=”2337″ type=”post”]SHOWGRUPP [/intlink]ja [intlink id=”2555″ type=”post”]ESINEMISGRUPP[/intlink]

NB! Esinemisgrupi ja showgrupi katsed toimuvad treeningu vormis pühapäeval, 11. septembril kell 18.00 Tähtvere Tantsukeskuses.

Kõikides nimetatud gruppides oodatakse liikmetelt muuhulgas suurt pühendumist, kõikides treeningutes osalemist ning valmisolekut käia treeninglaagrites, võistlustel ja esinemistel ka väljaspool Tartut.

Treeningud on küll töökad, kuid samas ka kindlasti väga lõbusad, meelelahutuslikud ning nauditavad.

Kummagi puhul eelnevaid ettevalmistusi tegema ei pea ning kindlasti ei ole vaja karta.

Palume end eelnevalt castingule registreerida aadressil https://www.tartutants.ee/registreeri

Kohtumiseni! : )